Diagnostyka|obrazowa

Informacja o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych

Informacja o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych

W Przychodni w pełni respektuje się prawo dostępu każdego pacjenta do wykonywanych świadczeń medycznych poprzez usunięcie barier architektonicznych i przystosowanie Przychodni do obsługi osób niepełnosprawnych. Zakres udogodnień obejmuje: