Poradnie|specjalistyczne

Skierowanie do poradni

Do większości poradni wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie nie jest potrzebne w wypadku, gdy pacjent chce się udać do:

W stanach nagłych świadczenia zdrowotne w poradni specjalistycznej może być udzielane bez wymaganego skierowania.

Ponadto skierowanie do specjalisty nie jest wymagane po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia szczególne.
Zakres takich uprawnień może być różny w zależności od tego, do jakiej grupy uprzywilejowanych należysz.

Szczegółowy opis uprawnień znajduje się na stronie NFZ:
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/