Poradnie|specjalistyczne

Skierowanie do poradni

Do większości poradni wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie nie jest potrzebne w wypadku, gdy pacjent chce się udać do:

Ponadto skierowanie do specjalisty nie jest wymagane:

po okazaniu legitymacji potwierdzającej uprawnienia.

W stanach nagłych świadczenia zdrowotne w poradni specjalistycznej może być udzielane bez wymaganego skierowania.