Psychiatryczna|opieka

Opieka psychiatryczna

Psychiatria to nauka medyczna, która zajmuje się zapobieganiem, rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych. Od wielu innych dyscyplin medycyny różni ją m.in. to, że musi brać pod uwagę wiele czynników wykraczających poza biologię i fizjologię.

Świadczenia opieki psychiatrycznej kierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. W zależności od potrzeb i stanu pacjenta leczenie może być prowadzone ambulatoryjnie, w oddziałach dziennych lub szpitalnych.

NZOZ "Przychodnia Zabobrze-1" s.c. posiada w swojej strukturze Poradnię Zdrowia Psychicznego oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny.