Poradnie|specjalistyczne

Poradnie specjalistyczne

Świadczenia specjalistyczne są udzielane w poradniach specjalistycznych lub w innych komórkach organizacyjnych lecznictwa ambulatoryjnego przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje albo inne osoby, które uzyskały uprawnienia do udzielania świadczeń specjalistycznych.