Poradnie|specjalistyczne

Poradnia Pulmonologiczna

lek. med. Arkadiusz Joks (spec. chorób wewnętrznych, chorób płuc)
lek. med. Anna Kotlińska (spec. chorób wewnętrznych, chorób płuc)
lek. med. Helena Marcisz-Wolska (spec. pediatrii, chorób płuc)

Pulmonologia to dziedzina medyczna, która zajmuje się diagnozowaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób układu oddechowego. Rzadziej używana nazwa to pneumonologia, ewentualnie ftyzjatria.

Poradnia Pulmonologiczna zajmuje się profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem gruźlicy płuc oraz przewlekłej, obturacyjnej choroby płuc, astmy oskrzelowej, raka płuc, zwłóknienia płuc. Do poradni kierowani są również pacjenci z podejrzeniem spastycznego zapalenia oskrzeli, rozedmy płuc i niegruźliczych schorzeń płuc.

Diagnostyka realizowana w poradni obejmuje badania spirometryczne, próby rozkurczowe, próby wysiłkowe, testy uczuleniowe, pulsoksymetrię, RTG i USG klatki piersiowej, gazometrię i inne konieczne do prawidłowego leczenia.

Świadczeń medycznych udzielamy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie.

 

Inne poradnie pulmonologiczne udzielające świadczeń w ramach umowy z NFZ na terenie Jeleniej Góry: