Poradnie|specjalistyczne

Poradnia Preluksacyjna

lek. med. Maciej Pelczar (spec. ortopedii i traumatologii narządu ruchu)
lek. med. Adrian Smarz (spec. ortopedii i traumatologii narządu ruchu)

Poradnia zajmuje się profilaktyką i diagnostyką stawów biodrowych u noworodków i niemowląt w kierunku rozwojowej dysplazji oraz oceną rozwoju motorycznego dzieci wraz z konieczną diagnostyką USG i RTG.

Świadczeń medycznych udzielamy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie zgodnie z harmonogramem przyjęć.