Poradnie|specjalistyczne

Poradnia Neurologiczna

lek. med. Małgorzata Klimas (spec. neurolog)
lek. med. Ewa Szyszko (spec. neurolog)

lek. med. Małgorzata Szkudlarek (spec. neurolog)
lek. med. Janusz Zabłocki (spec. neurolog)
 

Neurologia to dziedzina medyczna, która zajmuje się rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz leczeniem choroby układu nerwowego (zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego). Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (mózgu, móżdżku, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych ). Z uwagi na jego złożoność, zarówno pod względem strukturalnym jaki i czynnościowym, procesy chorobowe toczące się w jego obrębie wywołują liczne objawy związane z uszkodzeniem różnych struktur anatomicznych.

W Poradni Neurologicznej prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń układu nerwowego, do których należą zarówno choroby centralnego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego), jak również choroby nerwów obwodowych (neuropatie, rwa kulszowa, itp.). W poradni leczone są dolegliwości związane z bólem głowy, migrenami, zaburzeniami równowagi, zawrotami głowy, zaburzeniami świadomości, bólami i zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa, następstwami urazów głowy, następstwami urazów szyi i tułowia i kończyn. Diagnozowane i leczone są miedzy innymi padaczki, choroby naczyniowe mózgu, choroby mięśni, choroby naczyniowe układu nerwowego, zespoły otępienie, choroby układu pozapiramidowego, choroby demielinizacyjnych, nowotwory układu nerwowego, choroba Parkinsona, wodogłowie, choroby kręgów szyjnych, inne choroby krążenia międzykręgowego.

Poradnia dysponuje wysoko specjalistycznym sprzętem jak aparat RTG i EEG.

Świadczeń medycznych udzielamy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie zgodnie z harmonogramem przyjęć. 

 

Inne poradnie neurologiczne udzielające świadczeń w ramach umowy z NFZ na terenie Jeleniej Góry: