Oferta badań

W NZOZ „Przychododnia Zabobrze” s.c. wykonywane są badania profilaktyczne:


Badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie powinno zawierać:

W każdym wypadku zakres badań danego pracownika ustala lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne w oparciu o skierowanie wystawione przez pracodawcę, obowiązujące przepisy oraz wywiad zebrany w trakcie badania.

Badania lekarskie profilaktyczne przeprowadzane są na koszt pracodawcy